„Kada moja zemlja bude slobodna i kada u njoj svako bude mogao da kaže ono što želi vratiću se u Češku“ rekao je 50-ih godina 20. veka češki dirigent i kompozitor Rafael Kubelik. On je ispunio svoju sudbinu i dirigovao je 1990. godine u svojoj zemlji. Želim da ispunite svoju sudbinu i živite u slobodnoj i demokratskoj zemlji“ rekao je Aleksandar Popović na trinaestoj skupštini Omladine Demokratske stranke Srbije održanoj u Beogradu na kojoj je izabrano rukovodstvo Omladine DSS na čijem čelu će biti Zdravko Veselinov.

Popović je govorio inspirisan češkim dirigentom i kompozitorom Rafaelom Kubelikom koji je imao izuzetan život, a poznat je i zbog toga što je tokom Drugog svetskog rata, kao dirigent Filharmonije u Češkoj, četiri puta odbio da na repertoar stavi Vagnera, omiljenog Hitlerovog kompozitora.