Демократска странка Србије подржава да се начелно размотри могућност увођења доживотне казне затвора за најтежа кривична дела учињена против деце. Имајући у виду да се у складу са међународним конценцијама о заштити детета свака особа до 18 година сматра дететом, сматрамо да је врло важна измена кривичног законодавства у делу који се односи на застарелост. Предлажемо да застарелост кривичног гоњења почне да тече од навршене 18. године жртве. До тада се не би рачунао проток времена чиме би се постигла већа заштићеност деце, на чему савремено кривично право и инсистира. Овакво решење постоји у неколико светских правних система.
Изјава народног посланика и потпредседника Демократске странке Србије Дејана Шулкића за дневни лист Блиц