Demokratska stranka Srbije podržava da se načelno razmotri mogućnost uvođenja doživotne kazne zatvora za najteža krivična dela učinjena protiv dece. Imajući u vidu da se u skladu sa međunarodnim koncencijama o zaštiti deteta svaka osoba do 18 godina smatra detetom, smatramo da je vrlo važna izmena krivičnog zakonodavstva u delu koji se odnosi na zastarelost. Predlažemo da zastarelost krivičnog gonjenja počne da teče od navršene 18. godine žrtve. Do tada se ne bi računao protok vremena čime bi se postigla veća zaštićenost dece, na čemu savremeno krivično pravo i insistira. Ovakvo rešenje postoji u nekoliko svetskih pravnih sistema.
Izjava narodnog poslanika i potpredsednika Demokratske stranke Srbije Dejana Šulkića za dnevni list Blic