Vlast u Srbiji ne brani nacionalne i državne interese, ugrožava demokratski poredak, urušava institucije i učvršćuje partijsku državu u kojoj je stranačka knjižica jedini kriterijum za napredak u društvu, konstatovano je na sastanku predsednika Demokratske stranke Srbije Miloša Jovanovića, predsednika Nove Srbije Velimira Ilića i predsednika opštine Čajetina i vođe Pokreta „Za zdravu Srbiju“ Milana Stamatovića.
 
Razmatrajući aktuelnu političku situaciju u zemlji, izbor mandatara i nove Vlade Republike Srbije, zabrinjavajuće stanje privrede, kobna demografska kretanja, pad standarda građana kao i katastrofalno stanje u medijskoj sferi, dogovoreno je, na sastanku održanom u prostorijama DSS, usaglašeno delovanje usmereno ka neophodnoj promeni ovakvog stanja u Srbiji.     
 
Zaključeno je da ove političke organizacije nastave saradnju, svesne potrebe njenog širenja na sve stranke srodne političke orijentacije koje za cilj imaju smenu vlasti radi korenite promene spoljne i unutrašnje politike i izgradnje Srbije kao suverene, ekonomski prosperitetne, socijalno pravedne, demokratske i pravne države.
U Beogradu, 25. juna 2017. godine
 
Predsednik Demokratske stranke Srbije
Miloš Jovanović
 
Predsednik Nove Srbije
Velimir Ilić
 
Predsednik opštine Čajetina, vođa Pokreta „Za zdravu Srbiju
Milan Stamatović