Омладина Демократске странке Србије има вољу и жељу да активно учествује у стварању новог ДСС-а и новим идејама донесе освежење у странци и на српској политичкој сцени. Приоритет у раду Омладине ДСС-а биће решавање проблема младих у Србији, а највећи проблеми су запошљавање у току и после студија, и стварање породице. Мислим да држава треба системски да реши запошљавање, едукацијом и стимулисањем код запошљавања и подстицајним субвенцијама да би млади покретали свој посао, остајали у Србији и овде заснивали своје породице“, рекао је Здравко Веселинов, председник Омладине ДСС-а.

Здравко Веселинов је рођен 29. октобра 1992. године у општина Кикинда, где завршава основну и средњу школу. Школовање наставља 2012. године у Београду где уписује Факултет политичких наука, на ком стиче звање дипломирани новинар након чега уписује мастер академске студије.

Можете погледати и цео интервју.