Na pitanje da li bi na jesen mogla da počne serija razgovora o promeni Ustava Srbije, predsednik DSS-a dr Miloš Jovanović kaže:„Demokratska stranka Srbije uopšte nije za promenu Ustava, jer  to sa sobom nosi rizik da se promeni preambula o Kosovu i Metohiji, koja je i uvedena da bi se sačuvala teritorijalna celovitost Srbije“.

„Ustav nije idealan, proizvod je konsenzusa svih stranaka 2006. godine, ali ne vidimo celishodnost da se baš sad menja. U idealnim uslovima mogli bismo da se pozabavimo temom da li smo predsednički ili parlamentarni sistem, jer očigledno nismo nijedno, a oba pomalo“, rekao je Miloš Jovanović za Novosti.