Izjava predsednika Demokratske stranke Dragana Šutanovca o neophodnosti promene Ustava Srbije, uključujući i preambulu, za koju je rekao da je „zastarela“, pokazuje da bi tzv. opozicija rešavala državna i nacionalna pitanja na isti način kako to čini današnja vlast. Kada se ovome pridoda i činjenica da se gotovo celokupna tzv. opozicija zalaže za nastavak evropskih integracija Srbije, što automatski znači i odustajanje od Kosova i Metohije, jasno je da Aleksandar Vučić nema opoziciju i da je Demokratska stranka Srbije jedna od retkih koja suštinski osporava politiku koju vlast sprovodi.

Očigledno je da oni sa Aleksandrom Vučićem imaju samo lični problem, a ne sa njegovom politikom. Nikada samo jedan čovek ne može biti problem, već problem može biti samo njegova politika, a pokazalo se duboka kriza, u kojoj se Srbija nalazi gotovo punu deceniju, ne može biti rešena pukim personalnim promenama, već promenom politike.

Zbog toga novi DSS izražava duboko neslaganje kako sa politikom vlasti tako i sa politikom većeg dela tzv. opozicije čiji stavovi i zalaganja slede zapadne interese.