Влада је дужна да обезбеди да се, поред укидања Закона о привременом смањивању пензија, свим пензионерима исплати пун износ током четири године важења закона умањених пензија, уз припадајуће камате,

Укупно умањење пензија треба да се третира као јавни дуг и током наредне четири године сваком пензионеру исплаћује у једнаким месечним износима. Законским наследницима преминулих пензионера треба издати обвезнице на доносиоца са роковима доспећа сваких шест месеци.

Тиме би се испунила и морална обавеза према пензионерима, јер председник Републике с правом истиче да су они поднели највећи терет фискалне консолидације. Вербално изрицање захвалности, од које оштећени пензионери немају никакве користи, треба поткрепити и конкретним делом: враћањем одузетог.

Демократска странка сматра да је овакву одлуку неопходно и могуће донети у околностима када председница Владе и министар финансија истичу да су остварени финансијска стабилност, вишак у буџету и перспектива трајног раста бруто домаћег производа.

 

Информативна служба ДСС                                                                      12.9.2018