До које мере иду притисци Европске уније на Србију и на њену штету говоре и захтеви да се отежа, па и онемогући рад чак и Руско-српског хуманитарног центра у Нишу, који нема било какве војне компоненте и који је доказао високу делотворност у случајевима поплава, пожара и других несрећа у Србији и окружењу.

ДСС сматра да је неприхватљива уцењивачка порука Европске комисије да „свака нова иницијатива мора да буде комплементарна са постојећим Цивилним механизмом ЕУ за управљање катастрофама“. Какве могу бити последице прихватања овог захтева ЕУ најбоље се показало у време катастрофалних поплава, када су руске екипе истог дана реаговале, биле на терену и спашавале људске животе. Да се чекало на ЕУ десетине живота би били изгубљене.

У интересу је Србије да потпише споразум о Руско-српском центру у Нишу и да му се омогући несметан рад.