Nekada u životu postoji samo jedna staza.
Ona kojom se mora proći.
Samo jedna koja je je prava.
I sve su druge stranputice.
Kada je Vlado Gaćinović napisao “Smrt jednog heroja”, mislio je pre svega na Žerajića.
A verovatno nije ni sanjao koliki će heroji hodati Žerajićevim stazama.
Za imena nekih od njih danas znamo.
Imena tolikih prekrivaju, ili će prekriti, talozi zaborava.
Na današnji su dan, pre dvadeset šest godina, potomci generacija Žerajića koji su o slobodi sanjali proglasili Republiku srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Krenuli su svojom stazom.
Jedinom stazom.
I kada govorimo o njima danas, govorimo o sebi.
A šta god da činimo, svedočimo o njima.
Nakon dvadeset šest godina, još uvek brinemo o njoj, iako je već odrasla.
I jaka.
Svetostefansko je jutro.
Sviće Dan Republike Srpske.
Dan države svih Srba zapadno od Drine.
Srećan vam praznik.

 

Prof. dr Aleksandar Popović