Акти

Акти

РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ ЗАСТУПНИКА ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ (ДСС)

ПРОГРАМ ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ

СТАТУТ ДСС 2014 (12.11.2014. године)

РЕШЕЊЕ О УПИСУ ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ У РЕГИСТАР ПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (23.07.1992. ГОД)

РЕШЕЊЕ О УПИСУ ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ У РЕГИСТАР ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА (17.11.2009. ГОД)

АКТ О ИЗБОРУ, ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЗАСТУПНИКА ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ПОСЛАНИЧКЕ ГРУПЕ ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ПОСЛАНИЧКЕ ГРУПЕ ДСС У СКУПШТИНИ АП ВОЈВОДИНЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ОДБОРНИЧКИХ ГРУПА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ У СКУПШТИНАМА ОПШТИНА И ГРАДОВА

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ГЛАВНОГ ОДБОРА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ПРЕДСЕДНИШТВА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТРУЧНИХ ОДБОРА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОДБОРА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ОКРУЖНИХ ОДБОРА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ГРАДСКОГ ОДБОРА БЕОГРАД

ПОСЛОВНИК О РАДУ ГРАДСКОГ ОГРАНКА

ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКИХ ОДБОРА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ МЕСНИХ ОГРАНАКА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ОМЛАДИНЕ ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ СРБИЈЕ (СА ОДЛУКОМ О УСВАЈАЊУ ТОГ ПОСЛОВНИКА СА СТРАНЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ДСС)

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ПОКРАЈИНСКОГ ОГРАНКА

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНА ОПШТИНСКИХ ОГРАНАКА ДСС

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОМ ПОСТУПКУ

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ

НАПОМЕНА Сви документи су стављени као .pdf фајлови