Финансијски извештаји

 

Финансијски извештаји

Финанцијски извештај за 2015. годину (pdf. документ). Финанцијски извештај за 2014. годину (pdf. документ) Финанцијски извештај за 2013. годину (pdf. документ) Мишљење ревизора за ЗР ДСС за 2013. годину (pdf. документ) Завршни рачун ДСС из АПР за 2013. годину (pdf. документ) Завршни рачун ДСС из АПР за 2012. годину (pdf. документ) Мишљење ревизора за ЗР ДСС за 2012. годину (pdf. документ) Финансијски извештај за 2012. годину (pdf. документ) ДСС Годишњи извештај за 2011. годину (pdf. документ) ДСС Завршни рачун за 2011. годину (pdf. документ) ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ У складу са чланом 10. став 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности, Демократска странка Србије објављује:

Име Презиме Место Износ давања Датум објавe
Александар Поповић Београд 50.000,00 06.03.2014
Imperija Company A-3 Plus d.o.o Београд 8.000.000,00 06.03.2014
Aurora MM Max Mary d.o.o Beograd 3.500.000,00 06.03.2014
Драгослав Марковић Ниш 42.000,00 07.03.2014
Андреја Младеновић Београд 100.000,00 14.04.2014
Бојан Калаба Београд 100.000,00 14.04.2014
Вукица Лончар Београд 100.000,00 14.04.2014
Марина Милојевић Београд 50.000,00 14.04.2014
Павле Дуканац Београд 50.000,00 14.04.2014
Раденко Дурковић Београд 50.000,00 14.04.2014
Александар Цинцар Поповски Београд 100.000,00 15.04.2014
Андрија Миливојевић Београд 100.000,00 15.04.2014
Велибор Пешић Београд 100.000,00 15.04.2014
Горан Ивановић Свилајнац 65.000,00 15.04.2014
Горица Гајић Свилајнац 48.246,40 15.04.2014
Дејан Јанић Београд 100.000,00 15.04.2014
Никола Жижић Београд 50.000,00 15.04.2014
Петар Бојовић Београд 100.000,00 15.04.2014
Александар Поповић Београд 260.000,00 15.08.2014
Раденко Дурковић Београд 35.600,00 05.09.2014
Вукица Лончар Београд 100.000,00 08.09.2014
Андреја Младеновић Београд 100.000,00 08.09.2014
Марина Милојевић Београд 30.000,00 12.09.2014
Небојша Дуканац Београд 30.000,00 12.09.2014
Дејан Чулић Београд 50.000,00 12.09.2014
Предраг Вулиновић Београд 90.000,00 12.09.2014
Саша Петронијевић Нови Београд 60.000,00 17.09.2014
Новка Богетић Београд 40.000,00 19.09.2014
Александар Поповић Београд 260.000,00 25.09.2014
Драган Томић Београд 119.000,00 10.10.2014
Радомир Наумов Београд 117.500,00 13.10.2014
Александар Поповић Београд 260.000,00 20.10.2014
Александар Поповић Београд 40.000,00 15.11.2014
Марко Сарић Београд 80.000,00 20.11.2014
Марко Денчић Београд 40.000,00 20.11.2014
Дејан Чучић Београд 40.000,00 20.11.2014
Бранко Недељковић Београд 40.000,00 20.11.2014
Бojaн Кaлaбa Београд 70.000,00 10.12.2014
Жeљкo Пeтoниjeвић Београд 175.000,00 10.12.2014
Дejaн Jaњић Београд 175.000,00 10.12.2014
Пeтaр Бojoвић Београд 70.000,00 10.12.2014
Aндрeja Mиливojeвић Београд 50.000,00 10.12.2014
Звoнкo Maринкoвић Београд 50.000,00 10.12.2014
Aндрeja Mиливojeвић Београд 110.000,00 10.12.2014
Душaн Шoкoрaц Београд 30.000,00 11.12.2014
Српко Меденица Инђија 53.400,00 11.12.2014
Урош Јанковић Београд 200.000,00 18.12.2014
Зоран Томић Београд 100.000,00 19.12.2014
Реља Милић Београд 100.000,00 19.12.2014
Душан Шокорац Београд 100.000,00 19.12.2014
Павловић Јелисавета Београд 65.000,00 29.12.2014
Павле Дуканац Београд 65.000,00 29.12.2014
Вукица Лончар Београд 65.000,00 29.12.2014
Хидро Геа Београд 100.000,00 28.01.2015.
Предраг Марсенић Београд 100.000,00 30.01.2015.
Милан Бојовић Београд 100.000,00 30.01.2015.
Предраг Јовановић Београд 50.000,00 30.01.2015.
Mилaн Бaлaћ Нoви Сaд 50.000,00 30.01.2015.
Aлeксaндaр Жoрић Нoви Сaд 40.000,00 02.02.2015.
Mилoш Tубућ Нoви Сaд 70.000,00 05.02.2015.
Maркo Taнчик Нoви Сaд 39.500,00 05.02.2015.
Влaдимир Шишкa Нoви Сaд 15.000,00 05.02.2015.
Aндрeja Mиливojeвић Београд 20.000,00 12.02.2015.
Раденко Дурковић Београд 50.000,00 19.02.2015.
Лука Михајловић Београд 40.000,00 19.02.2015.
Дејан Чулић Београд 100.000,00 20.02.2015.
Драган Човић Београд 50.000,00 20.02.2015.
Ненад Тодоровић Нови Београд 50.000,00 20.02.2015.
Андреја Младеновић Земун 50.000,00 20.02.2015.
Никола Црногорац Београд 40.000,00 20.02.2015.
Предраг Топаловић Нови Београд 40.000,00 20.02.2015.
Предраг Вулиновић Београд 40.000,00 20.02.2015.
Вукица Лончар Београд 100.000,00 20.02.2015.
Андреја Миливојевић Београд 40.000,00 20.02.2015.
Марина Милојевић Београд 10.000,00 20.02.2015.
Марко Милутиновић Београд 30.000,00 23.02.2015.
Јелисавета Павловић Београд 20.000,00 23.02.2015.
Раденко Дурковић Београд 30.000,00 26.03.2015.
Душан Шокорац Београд 41.000,00 26.03.2015.
Вукица Лончар Београд 40.000,00 26.03.2015.
Жeлимир Пeтрoвић Београд 130.000,00 30.03.2015.
Брaнкo Нeдeљкoвић Београд 50.000,00 30.03.2015.
Рeљa Mилић Београд 35.000,00 30.03.2015.
Злaтивoje Toмић Београд 35.000,00 30.03.2015.
Зoрaн Toмић Београд 30.000,00 30.03.2015.
Mихaилo Пeткoвић Београд 100.000,00 31.03.2015.
Зoрицa Рaнкoвић Београд 100.000,00 31.03.2015.
Бојан Калаба Београд 20.000,00 23.04.2015.
Саша Петронијевић Нови Београд 30.000,00 23.04.2015.
Александар Поповић Београд 260.000,00 24.04.2015.
Михајло Цветков Београд 60.000,00 30.04.2015.
Дејан Чулић Београд 60.000,00 11.05.2015.
Марко Сарић Београд 50.000,00 11.05.2015.
Драгиња Борковић Београд 50.000,00 11.05.2015.
Маја Недељковић Београд 50.000,00 12.05.2015.
Бојан Калаба Београд 20.000,00 14.05.2015.
FinderKlass d.o.o Београд 100.000,00 29.05.2015.
Марко Денчић Београд 100.000,00 12.06.2015.
Бранко Недељковић Београд 100.000,00 12.06.2015.
Велимир Гавриловић Београд 120.000,00 12.06.2015.
Душан Шокорац Београд 120.000,00 12.06.2015.
Андреја Mиливojeвић Београд 128.400,00 12.06.2015.
Радослав Новаковић Београд 130.000,00 12.06.2015.
Петар Бојовић Београд 130.000,00 12.06.2015.
Бојан Калаба Београд 130.000,00 12.06.2015.
Реља Милић Београд 24.000,00 18.06.2015.
Бојан Калаба Београд 20.000,00 26.06.2015.
Илија Стојимировић Београд 49.400,00 07.07.2015.
Радослав Новаковић Београд 30.000,00 14.07.2015.
Андреја Миливојевић Београд 30.000,00 14.07.2015.
Петар Бојовић Београд Београд 14.07.2015.
Милан Бојовић Нови Београд 10.511,42 17.07.2015.
Предраг Јовановић Београд 300.000,00 23.10.2015
Данијела Ђорђевић Београд 150.000,00 23.10.2015
Никола Ђорђевић Београд 49.999,99 23.10.2015
Милан Бојовић Београд 69.000,00 27.10.2015
Данијела Ђорђевић Београд 150.000,00 27.10.2015
Предраг Марсенић Београд 238.000,00 29.10.2015