Главни одбор Демократске странке Србије усвојио је предизборну платформу у 10 тачака под називом „Држава слободе и правде“:

1. Одбрана територијалног интегритета и суверенитета земље кроз јачање потенцијала, која ће бити усредсређена на очување Косова и Метохије у саставу Србије;

2. Прихватање учешћа само у оним интеграционим процесима кроз које се обезбеђује јачање сопствене моралне снаге, економије, повећавање одбрамбених потенцијала и спречавање даљег одлива становништва;

3. Организовање јаког економског замаха ослањањем на велике привредне системе у државном, приватном и мешовитом власништву и домаћи капитал, при чему приватна иницијатива мора бити заштићена јасном законском регулативом;

4. Борба за политичку демократију, развој грађанског друштва заснованог на солидарности и праведности, као и јачању ограничене и јасно одређене сфере надлежности суверене државе. За Демократску странку Србије је највиша вредност слободан грађанин, одгајан у породици заснованој на моралним и традиционалним вредностима, који одлучује о општим питањима добробити заједнице и државе и који је државу која му ту и такву слободу јемчи, спреман и да брани;

5. Јачање традиционалних вредности и подршку родитељству и породици као основној ћелији нашег друштва;

6. Предузимање свих мера у циљу вођења активне популационе политике која би се ускладила са политичким и економским циљевима државе, а како би се решио највећи проблем Србије у 21. веку-демографски;

7. Спречавање неумереног богаћења корпорација на рачун народа кроз ограничавање економских и елиминацију политичких монопола и формулисање јасне политике којом ће се регулисати проблеми висине каматних стопа, маржи и пореских стопа на профите;

8. Помагање најугроженијим категоријама становништва кроз субвенционисање основних потреба и пружање заштите сваком грађанину земље пред насртајима међународних финансијских институција и корпорацијског капитала;

9. Заустављање распродаје државне имовине и необновљивих ресурса, одустајање од мера које намећу међународне финансијске институције и вођење самосталне развојне политике;

10. Предузимање мера у циљу ресуверенизације.