Политички савет

проф.др Милош Ковић – председник

Доктор историјских наука и ванредни професор на Филозофском факултету Универзитета у Београду.

Дипломирао, магистрирао и докторирао на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Области његових истраживања су Историја новог века, посебно међународни односи с краја 18 до почетка 20. века.

Аутор књиге „Дизраели и источно питање“ чији је издавач Oxford University Press! Врло медијски присутан у друштвено-политичком животу.

др Слободан Јанковић

Др Слободан Јанковић је научни сарадник, начелник Центра за суседне земље и Средоземље у Институту за међународну политику и привреду (ИМПП). Запослен је у Институту од 2006. године. Јанковић је одржао предавања на теме Балканске политике, историје теорија Међународних односа и Мировних студија на Факултету политичких наука Дошиша Универзитета у Кјоту, Јапан и на Универзитету Комениус (Comenius University) у Братислави, Словачка. Држи гостујућа предавања на тему Блискоисточне и балканске историје на мастерима при Одељењу политичких наука Универзитета La Sapienza, у Риму, и на мастеру при Катедри за оријенталистику Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Аутор је више десетина стручних чланака посвећених теми блискоисточне политике, односа на Балкану, миграција и савремене италијанске историје. Објавио је и низ чланака у штампаним и електронским медијима на теме међународних односа, популарне културе, спољне и унутрашње политике Србије, Италије и Европске уније.

Јанковић је заменик уредника Међународне политике, стручног часописа који издаје ИМПП Био је ко-уредник зборника радова Елементи стратегије спољне политике Србије (2008). Члан је редакције српског месечника Геополитика од 2008. Слободан је члан удружења грађана Српски научни центар и Центра за конзервативне студије.

Ожењен, отац троје деце.

мр Жељко Будимир

Виши асистент на Факултету политичких наука у Бања Луци.

проф. др Слободан Владушић 

Ванредни професор на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета у Новом Саду.

Дипломирао, магистрирао и докторирао на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета у Новом Саду. До сада је објавио следеће књиге књижевних студија и критика: “Дегустација страсти”  (1998), “На промаји” (2007), “Портрет херменеутичара у транзицији” (2007), “Ко је убио мртву драгу” (2009), “Црњански Мегалополис” (2011, награда “Исидора Секулић”). Објавио је и романе “Форwард” (2009, награда “Борислав Пекић”, Виталова награда) и ,,Ми избрисани” (2013, награда “Меша Селимовић”).

проф. др Владимир Божовић

Владимир Божовић је рођен 12. априла 1974. године у Никшићу.

Докторске студије на Florida Atlantic University (САД) завршио је из области математике, 2008. године. Професор је на Природноматематичком факултету у Подгорици. Члан је Друштва математичара и физичара Црне Горе, председник УО “Матица српска- Друштво чланова у Црној Гори”.

Ожењен, отац троје деце.

 

 

др Милош Јовановић 

На Универзитету Париз 1 Пантеон-Сорбона дипломирао је 1999. године на Правном факултету, а 2000. године на Одсеку политичких наука Сорбоне. На истом универзитету завршио је магистарске студије из међународних односа 2001.Докторску дисертацију одбранио је у децембру 2010.

Од 2001. до 2005. године био је задужен за извођење вежби из Уставног права и Компаративних политичких система на Правном факултету Универзитета Париз 1 Пантеон-Сорбона. Од 2006. до 2011. године радио је на Институту за међународну политику и привреду у Београду у звању истраживача-сарадника.

Од јула 2007. године обављао је дужност саветника министра за Косово и Метохију Фебруара 2008. године именован је за координатора правног тима Владе Републике Србије.

У октобру 2011. године изабран је за асистента, а у фебруару 2014. године изабран је за доцента на предметима Увод у право европских интеграција и Међународни односи на Правном факултету Универзитета у Београду.

За председника Демократске странке Србије изабран у мају 2017. године.

проф. др Часлав Корпивица

Редовни професор на Факултету политичких наука.

Дипломирао, магистрирао и докторирао на Филозофском факултет Универзитета у Београду.

Најважније објављене књиге: Идеје и начела. Истраживање Платонове онтологије (2005), Биће и судбина. Хајдегерова мисао између узорности и временитости (2009), Будућност страха и наде. Један философски оглед о долазећем времену (2011), Философија ангажовања (2014).

Учесник преко педесет научних скупова у земљи и иностранству.

др Марко Маловић

Редовни професор и сарадник Института економских наука.

Дипломирао на Економском факултету у Београду 1997., магистрирао 2001. и докторирао 2004.

Поља интересовања: платнобилансне и валутне кризе, управљање спољним дугом, међународно банкарство.

проф. др Срђан Шљукић

Ванредни професор на Филозофском факултету у Новом Саду.

Дипломирао, магистрирао и докторирао на Филозофском факултету у Новом Саду.

Области интересовања и истраживања: Социологија села (промене у друштвеној структури и земљорадничко задругарство) и социологија сукоба.