Политички савет

проф.др Милош Ковић – председник

Доктор историјских наука и ванредни професор на Филозофском факултету Универзитета у Београду.

Дипломирао, магистрирао и докторирао на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Области његових истраживања су Историја новог века, посебно међународни односи с краја 18 до почетка 20. века.

Аутор књиге „Дизраели и источно питање“ чији је издавач Oxford University Press! Врло медијски присутан у друштвено-политичком животу.

проф. др Владимир Божовић

Рођен у Никшићу, 1974. године. Дипломирао на Природно-математичком факултет у Подгорици, магистрирао на Математичком факултету у Београду, а докторирао на Florida Atlantic University у САД.

Ванредни професор на Универзитету Црне Горе.

Оснивач и први председник НВО „Академска алтернатива“.

Председник УО „Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори“

мр Жељко Будимир

Виши асистент на Факултету политичких наука у Бања Луци.

проф. др Слободан Владушић 

Ванредни професор на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета у Новом Саду.

Дипломирао, магистрирао и докторирао на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета у Новом Саду. До сада је објавио следеће књиге књижевних студија и критика: “Дегустација страсти”  (1998), “На промаји” (2007), “Портрет херменеутичара у транзицији” (2007), “Ко је убио мртву драгу” (2009), “Црњански Мегалополис” (2011, награда “Исидора Секулић”). Објавио је и романе “Форwард” (2009, награда “Борислав Пекић”, Виталова награда) и ,,Ми избрисани” (2013, награда “Меша Селимовић”).

др Владимир Ђурић

Научни сарадник у Институту за упоредно право.

Магистрирао на Правном факултету Универзитета у Београду, а докторирао 2006. на Правном факултету Универзитета у Нишу.

Од 2000. до 2005. радио је у Министарству спољних послова, а од 2006. до 2008. у Служби за људска и мањинска права Владе Републике Србије. Од 2009. до доласка у Институт за упоредно право у септембру 2011. био је доцент на Правном факултету Привредне академије у Новом Саду.

Област интересовања др Владимира Ђурића су Уставно право, Управно право, Људска права и Међународно јавно право. До сада је објавио преко 30 научних радова и пет монографија.

др Милош Јовановић 

На Универзитету Париз 1 Пантеон-Сорбона дипломирао је 1999. године на Правном факултету, а 2000. године на Одсеку политичких наука Сорбоне. На истом универзитету завршио је магистарске студије из међународних односа 2001.Докторску дисертацију одбранио је у децембру 2010.

Од 2001. до 2005. године био је задужен за извођење вежби из Уставног права и Компаративних политичких система на Правном факултету Универзитета Париз 1 Пантеон-Сорбона. Од 2006. до 2011. године радио је на Институту за међународну политику и привреду у Београду у звању истраживача-сарадника.

Од јула 2007. године обављао је дужност саветника министра за Косово и Метохију Фебруара 2008. године именован је за координатора правног тима Владе Републике Србије.

У октобру 2011. године изабран је за асистента, а у фебруару 2014. године изабран је за доцента на предметима Увод у право европских интеграција и Међународни односи на Правном факултету Универзитета у Београду.

За председника Демократске странке Србије изабран у мају 2017. године.

проф. др Часлав Корпивица

Редовни професор на Факултету политичких наука.

Дипломирао, магистрирао и докторирао на Филозофском факултет Универзитета у Београду.

Најважније објављене књиге: Идеје и начела. Истраживање Платонове онтологије (2005), Биће и судбина. Хајдегерова мисао између узорности и временитости (2009), Будућност страха и наде. Један философски оглед о долазећем времену (2011), Философија ангажовања (2014).

Учесник преко педесет научних скупова у земљи и иностранству.

др Марко Маловић

Редовни професор и сарадник Института економских наука.

Дипломирао на Економском факултету у Београду 1997., магистрирао 2001. и докторирао 2004.

Поља интересовања: платнобилансне и валутне кризе, управљање спољним дугом, међународно банкарство.

проф. др Срђан Шљукић

Ванредни професор на Филозофском факултету у Новом Саду.

Дипломирао, магистрирао и докторирао на Филозофском факултету у Новом Саду.

Области интересовања и истраживања: Социологија села (промене у друштвеној структури и земљорадничко задругарство) и социологија сукоба.