Председништво

Милош Јовановић

Председник ДСС

Рођен 19. августа 1976. године у Београду. Средњошколско образовање стекао је у Петој београдској гимназији. На Универзитету Париз 1 Пантеон-Сорбона (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) дипломирао је 1999. године на Правном факултету, а 2000. године на Одсеку политичких наука Сорбоне. На истом универзитету завршио је магистарске студије из међународних односа 2001. године са радом на тему: « La reconnaissance internationale des indépendances slovène et croate » („Међународно признање словеначке и хрватске независности”), ментор професор Шарл Зоргбиб (Charles Zorgbibe).
Докторску дисертацију одбранио је у децембру 2010. године на тему: « Légitimité et légitimation du recours à la force dans l’après-guerre froide. Étude de cas: l’intervention militaire de l’OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie (1999) », („Оправданост и оправдавање употребе силе у послехладноратовском периоду. Студија случаја : Војна интервенција НАТО против Савезне Републике Југославије 1999. године”), ментор професор Шарл Зоргбиб, Универзитет Париз 1.

Од 2001. до 2005. године био је задужен за извођење вежби из Уставног права и Компаративних политичких система на Правном факултету Универзитета Париз 1 Пантеон-Сорбона. Од 2006. до 2011. године радио је на Институту за међународну политику и привреду у Београду у звању истраживача-сарадника.

Од јула 2007. године обављао је дужност саветника министра за Косово и Метохију за међународноправна питања и био је члан српске делегације у преговарачком процесу о будућем статусу Косова и Метохије вођеним под окриљем међународне посредничке Тројке. Фебруара 2008. године именован је за координатора правног тима Владе Републике Србије.

У октобру 2011. године изабран је за асистента, а у фебруару 2014. године изабран је за доцента на предметима Увод у право европских интеграција и Међународни односи на Правном факултету Универзитета у Београду.

Од 2010. до 2013. обављао је дужност потпредседника Демократске странке Србије, а народни посланик био је од 2012. до 2013. године.

За потпредседника ДСС изабран је у окторбу 2016. године.

Говори француски и служи се енглеским језиком.

Предраг Марсенић

Потпредседник странке

Рођен 1970. године у Београду. Завршио Математичку гимназију и Машински факултет у Београду где је стекао звање дипломираног инжењера машинства. Након завршеног факултета радио је као професор математике а затим одлази у Канаду где је у неколико компанија радио на развојупрототипова и изради готових производа у индустрији прецизне механике. ​По повратку у земљу запошљава се у ЈКП ГСП „Београд”, полаже стручни испит прописан за дипломираног инжењера машинства и ради на пословима руковођења инфраструктурним пројектима из области термотехнике, процесне и гасне технике. Аутор је бројних пројеката из области термотехнике. Члан је Инжењерске коморе Србије и Друштва машинских и електро инжењера и техничара Србије.
​Члан Демократске странке Србије постаје 2007. године.
​Ожењен, отац двоје деце.

Мирослав Петковић

Потпредседник странке

Рођен 12.08.1968. године у Чачку. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду. Дугогодишњи је члан Главног одбора ДСС, раније члан Извршног одбора ДСС и Потпредседник ДСС. У више мандата био је народни посланик ДСС у Народној скупштини Републике Србије. Обављао је дужности одборника у Скупштини града Чачка, Заменика председника скупштине града Чачка и Заменика градоначелника града Чачка, сада на дужности секретара Скупштине града Чачка. Ожењен је и отац два сина.

Дејан Шулкић

Потпредседник странке

Рођен 22. октобра 1972. године. Дипломирао на Правном факултету у Крагујевцу. Радио је у привреди на правним пословима и био директор ЈП за Планирање и изградњу „Плана“. На локалним изборима 2004. године изабран за председника општине Велика Плана и на том месту је био до 2015. године. Председник Извршног одбора ДСС од 2015, народни посланик од 2016. Отац двоје деце.