Председништво

Милош Јовановић

Председник ДСС

Рођен 19. августа 1976. године у Београду. Средњошколско образовање стекао је у Петој београдској гимназији. На Универзитету Париз 1 Пантеон-Сорбона (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) дипломирао је 1999. године на Правном факултету, а 2000. године на Одсеку политичких наука Сорбоне. На истом универзитету завршио је магистарске студије из међународних односа 2001. године са радом на тему: « La reconnaissance internationale des indépendances slovène et croate » („Међународно признање словеначке и хрватске независности”), ментор професор Шарл Зоргбиб (Charles Zorgbibe).
Докторску дисертацију одбранио је у децембру 2010. године на тему: « Légitimité et légitimation du recours à la force dans l’après-guerre froide. Étude de cas: l’intervention militaire de l’OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie (1999) », („Оправданост и оправдавање употребе силе у послехладноратовском периоду. Студија случаја : Војна интервенција НАТО против Савезне Републике Југославије 1999. године”), ментор професор Шарл Зоргбиб, Универзитет Париз 1.

Од 2001. до 2005. године био је задужен за извођење вежби из Уставног права и Компаративних политичких система на Правном факултету Универзитета Париз 1 Пантеон-Сорбона. Од 2006. до 2011. године радио је на Институту за међународну политику и привреду у Београду у звању истраживача-сарадника.

Од јула 2007. године обављао је дужност саветника министра за Косово и Метохију за међународноправна питања и био је члан српске делегације у преговарачком процесу о будућем статусу Косова и Метохије вођеним под окриљем међународне посредничке Тројке. Фебруара 2008. године именован је за координатора правног тима Владе Републике Србије.

У октобру 2011. године изабран је за асистента, а у фебруару 2014. године изабран је за доцента на предметима Увод у право европских интеграција и Међународни односи на Правном факултету Универзитета у Београду.

Од 2010. до 2013. обављао је дужност потпредседника Демократске странке Србије, а народни посланик био је од 2012. до 2013. године.

За председника ДСС изабран тринестој скупштини Демократске странке Србије одржаној 28. маја 2017. године.

Говори француски и служи се енглеским језиком.

Предраг Марсенић

Потпредседник странке

Рођен 1970. године у Београду. Завршио Математичку гимназију и Машински факултет у Београду где је стекао звање дипломираног инжењера машинства. Након завршеног факултета радио је као професор математике а затим одлази у Канаду где је у неколико компанија радио на развојупрототипова и изради готових производа у индустрији прецизне механике. ​По повратку у земљу запошљава се у ЈКП ГСП „Београд”, полаже стручни испит прописан за дипломираног инжењера машинства и ради на пословима руковођења инфраструктурним пројектима из области термотехнике, процесне и гасне технике. Аутор је бројних пројеката из области термотехнике. Члан је Инжењерске коморе Србије и Друштва машинских и електро инжењера и техничара Србије.
​Члан Демократске странке Србије постаје 2007. године.
​Ожењен, отац двоје деце.

Дејан Шулкић

Потпредседник странке

Рођен 22. октобра 1972. године. Дипломирао на Правном факултету у Крагујевцу. Радио је у привреди на правним пословима и био директор ЈП за Планирање и изградњу „Плана“. На локалним изборима 2004. године изабран за председника општине Велика Плана и на том месту је био до 2015. године. Председник Извршног одбора ДСС од 2015, народни посланик од 2016. Отац двоје деце.

Здравко Веселинов

Председник омладине ДСС

Рођен у Кикинди, 29. октобра 1992. године. Основну и средњу школу завршио у Кикинди, док 2011. године уписује Факултет политичких наука Универзитета у Београду, смер новинарство и комуникологија. 2015. године у року предвиђеном за завршетак основних студија, добија звање дипломирани новинар. Исте године уписује мастер академске студије политикологије, где је и даље студент. Члан Демократске странке Србије од 2012. године, а чланска карта је потписана у општинском одбору Кикинда. Четири године касније, у склопу парламентарних избора за народне посланике Републике Србије, обављао функцију члана инфослужбе Демократске странке Србије задуженог за односе са јавношћу. 2017. године постаје члан општинског одбора Вождовац, где је активно учествовао у теренској кампањи за председника Републике Србије. За председника омладине Демократске странке Србије изабран је на тринестој скупштини омладине ДСС одржаној 2. јула 2017. године. Тренутно живи, студира и ради у Београду. Поседује одлично познавање енглеског језика и основно служење руског језика. Није ожењен.