Predsedništvo

Miloš Jovanović

Predsednik DSS

Rođen 19. avgusta 1976. godine u Beogradu. Srednjoškolsko obrazovanje stekao je u Petoj beogradskoj gimnaziji. Na Univerzitetu Pariz 1 Panteon-Sorbona (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) diplomirao je 1999. godine na Pravnom fakultetu, a 2000. godine na Odseku političkih nauka Sorbone. Na istom univerzitetu završio je magistarske studije iz međunarodnih odnosa 2001. godine sa radom na temu: « La reconnaissance internationale des indépendances slovène et croate » („Međunarodno priznanje slovenačke i hrvatske nezavisnosti”), mentor profesor Šarl Zorgbib (Charles Zorgbibe).
Doktorsku disertaciju odbranio je u decembru 2010. godine na temu: « Légitimité et légitimation du recours à la force dans l’après-guerre froide. Étude de cas: l’intervention militaire de l’OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie (1999) », („Opravdanost i opravdavanje upotrebe sile u poslehladnoratovskom periodu. Studija slučaja : Vojna intervencija NATO protiv Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine”), mentor profesor Šarl Zorgbib, Univerzitet Pariz 1.

Od 2001. do 2005. godine bio je zadužen za izvođenje vežbi iz Ustavnog prava i Komparativnih političkih sistema na Pravnom fakultetu Univerziteta Pariz 1 Panteon-Sorbona. Od 2006. do 2011. godine radio je na Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu u zvanju istraživača-saradnika.

Od jula 2007. godine obavljao je dužnost savetnika ministra za Kosovo i Metohiju za međunarodnopravna pitanja i bio je član srpske delegacije u pregovaračkom procesu o budućem statusu Kosova i Metohije vođenim pod okriljem međunarodne posredničke Trojke. Februara 2008. godine imenovan je za koordinatora pravnog tima Vlade Republike Srbije.

U oktobru 2011. godine izabran je za asistenta, a u februaru 2014. godine izabran je za docenta na predmetima Uvod u pravo evropskih integracija i Međunarodni odnosi na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 2010. do 2013. obavljao je dužnost potpredsednika Demokratske stranke Srbije, a narodni poslanik bio je od 2012. do 2013. godine.

Za predsednika DSS izabran trinestoj skupštini Demokratske stranke Srbije održanoj 28. maja 2017. godine.

Govori francuski i služi se engleskim jezikom.

Predrag Marsenić

Potpredsednik stranke

Rođen 1970. godine u Beogradu. Završio Matematičku gimnaziju i Mašinski fakultet u Beogradu gde je stekao zvanje diplomiranog inženjera mašinstva. Nakon završenog fakulteta radio je kao profesor matematike a zatim odlazi u Kanadu gde je u nekoliko kompanija radio na razvojuprototipova i izradi gotovih proizvoda u industriji precizne mehanike. ​Po povratku u zemlju zapošljava se u JKP GSP „Beograd”, polaže stručni ispit propisan za diplomiranog inženjera mašinstva i radi na poslovima rukovođenja infrastrukturnim projektima iz oblasti termotehnike, procesne i gasne tehnike. Autor je brojnih projekata iz oblasti termotehnike. Član je Inženjerske komore Srbije i Društva mašinskih i elektro inženjera i tehničara Srbije.
​Član Demokratske stranke Srbije postaje 2007. godine.
​Oženjen, otac dvoje dece.

Dejan Šulkić

Potpredsednik stranke

Rođen 22. oktobra 1972. godine. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. Radio je u privredi na pravnim poslovima i bio direktor JP za Planiranje i izgradnju „Plana“. Na lokalnim izborima 2004. godine izabran za predsednika opštine Velika Plana i na tom mestu je bio do 2015. godine. Predsednik Izvršnog odbora DSS od 2015, narodni poslanik od 2016. Otac dvoje dece.

Zdravko Veselinov

Predsednik omladine DSS

Rođen u Kikindi, 29. oktobra 1992. godine. Osnovnu i srednju školu završio u Kikindi, dok 2011. godine upisuje Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer novinarstvo i komunikologija. 2015. godine u roku predviđenom za završetak osnovnih studija, dobija zvanje diplomirani novinar. Iste godine upisuje master akademske studije politikologije, gde je i dalje student. Član Demokratske stranke Srbije od 2012. godine, a članska karta je potpisana u opštinskom odboru Kikinda. Četiri godine kasnije, u sklopu parlamentarnih izbora za narodne poslanike Republike Srbije, obavljao funkciju člana infoslužbe Demokratske stranke Srbije zaduženog za odnose sa javnošću. 2017. godine postaje član opštinskog odbora Voždovac, gde je aktivno učestvovao u terenskoj kampanji za predsednika Republike Srbije. Za predsednika omladine Demokratske stranke Srbije izabran je na trinestoj skupštini omladine DSS održanoj 2. jula 2017. godine. Trenutno živi, studira i radi u Beogradu. Poseduje odlično poznavanje engleskog jezika i osnovno služenje ruskog jezika. Nije oženjen.