INCKO, IDI KUĆI ! (INZKO, GEH NACH HAUSE!)

11. Januar 2017.
INCKO, IDI KUĆI ! (INZKO, GEH NACH HAUSE!)

Savet bezbednosti UN je dužan da hitno reaguje i opozove Valentina Incka, visokog predstavnika međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu, zbog skandalozne izjave kojom je poredio Dan Republike Srpske sa danom osnivanja ustaške NDH.

Bez obzira da li se radi o sramotnom neznanju ili nekontrolisano ispoljenom ličnom uverenju, Incko je prešao granicu i sebe konačno učinio nepodobnim za obavljanje dužnosti na koju ga je Savet bezbednosti postavio još 2009. godine. Kontinuirano kršenje odredbi Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma kojim su utvrđena ovlašćenja visokog predstavnika, neskrivena pristrasnost i neprijateljski stav u odnosu na Republiku Srpsku zahteva odluku o njegovoj smeni.

Njome bi se zaštitio i sam ugled Ujedinjenih nacija narušen Inckovim nekorektnim vršenjem dužnosti, a imenovanjem novog, kompetentnog i nepristrasnog visokog predstavnika omogućilo korektno sprovođenje civilnih aspekata Dejtonskog sporazuma.

Eventualno ćutanje međunarodne zajednice na skandalozno ponašanje Valentina Incka poslalo bi zabrinjavajuću, preteću poruku da ima istine u njegovoj izjavi „da će dejtonske BiH biti u budućnosti sve manje i manje. Biće više Brisela.“