Slobodan Samardžić: Zašto nisam potpisao

24. Januar 2019.

Ovo je moj odgovor inicijatorima sa Fakulteta političkih nauka pridruživanju kolegama sa Filozofskog fakulteta u njihovoj podršci građanskom protestu. Odgovor je poslat na adresu pošiljaoca 20. januara. Poštovane koleginice i kolege, evo zašto ne mogu da se pridružim ovoj inicijativi: – Postoji velika nesmotrenost u tekstu kolega sa Filozofskog fakulteta u stavu: „Vlast odustaje od evropskog puta i dobrosusedskih odnosa čime ponovo vodi zemlju u međunarodnu izolaciju“. Ovaj stav negira sve ostale tačke protestnog obraćanja. Evo zašto: Vlast, koja je predmet kritike, predstavlja danas jedinog garanta upravo „evropskog puta i dobrosusedskih odnosa“. Onaj ko se zalaže za te stvari mora da podrži, a ne da kritikuje, današnju vlast Srbije, jer je jedino ona u stanju da ispuni glavni uslov „evropskog puta i dobrosusedskih odnosa“ – pravno priznanje nezavisnosti Kosova. Ko ovo ne vidi, a kritikuje vlast, ili je politički nepismen ili je politički licemeran. – Nadalje, današnji poredak lične vlasti u Srbiji, zbog čega se protestvuje širom Srbije, posledica je upravo odrešenih ruku nasilaca vlasti da po svaku cenu, pa i po cenu strahovlade, obave posao priznanja Kosova. Upravo zbog toga, današnje zapadne sile i tzv. demokratije podržavaju, ili u najmanju ruku „ne primećuju“, autokratsku prirodu vlasti u Srbiji. Vlast se, sa druge strane, s pravom hvali da je Srbija svojom politikom dobrosusedstva obezbedila dobru komunikaciju i otvorenost, a ne „izolaciju“, prema zapadnom svetu, koji se danas u jednom delu naše inteligencije percipira kao „međunarodna zajednica“. Imajući u vidu ovaj logički sled, samo ovlaš izložen, nije mi jasno protiv čega se profesori Filozofskog fakulteta bune, a još manje zbog čega bi profesori Fakulteta političkih nauka trebalo da im se „pridruže“. S poštovanjem, prof. Slobodan Samardžić