Još jedna potvrda namere da se prizna secesija Kosova

08. Februar 2019.
Aktuelni predsednik Republike Aleksandar Vučić je još jednom svojom jučerašnjom skandaloznom izjavom prema kojoj “ne priznaje granice nezavisnog Kosova”, potvrdio da se njegova kosovska politika isključivo zasniva na idei priznanja kosovske secesije, ali uz molbu da se jedan mali deo pokrajinske teritorije vrati u ustavno pravni poredak Republike Srbije. Ovakva politika je u potpunoj suprotnosti sa Ustavom RS, i ovakvim izjavama aktuelni predsednik Republike direktno krši zakletvu koju je dao prilikom stupanja na dužnost. Podvlačimo još jednom, da ovakva politika koja bi ako se sprovede imala pogubne posledice po budućnost i naroda i države, povlači ne samo političku već i krivičnu odgovornost najvišeg reda.