Beograd da uvede besplatan gradski prevoz

09. April 2019.
Beograd da uvede besplatan gradski prevoz

Demokratska stranka Srbije poziva gradske vlasti da uvedu besplatan gradski prevoz za sve građane Beograda po ugledu na Talin, Manhajm, Esen i druge evropske gradove, s tim što bi teret plaćanja prevoza pao na poslodavca, koji bi ta sredstva uplaćivao direktno u budžet Grada Beograda za svakog zaposlenog.

Na taj način bi se obezbedila dovoljna sredstva za nabavku novih autobusa, trolejbusa i tramvaja, JKP GSP bi postalo preduzeće bez dugova, ne bi bilo Bus plusa, kontrole i šverca a građani bi dobili gradski prevoz koji je potpuno besplatan, efikasan i moderan.

Postojeća situacija u funkcionisanju javnog gradskog prevoza, sa nezadovoljavajućom naplatom karata i sve većim brojem neispravnih autobusa, predstavlja ozbiljan problem za funkcionisanje glavnog grada. Rešenje sa sistemom Bus plus očigledno nije dalo nikakve rezultate i taj ugovor je potrebno raskinuti što pre. Novopredloženo rešenje, sa dokumentovanim dokazima poslodavaca da je novac za gradski prevoz upotrebljen u tu svrhu, takođe neće dati nikakve rezultate.

Ideja o uvođenju besplatnog gradskog prevoza je višestruko potvrđena kroz pozitivna iskustva, kako Talina, Manhajma i Esena tako i drugih evropskih gradova. Vreme je da i Beograd primeni ova pozitivna iskustva i uvede besplatan gradski prevoz za sve svoje građane i potvrdi da naš glavni grad predstavlja grad budućnosti.