Obezbediti palijativno zbrinjavanje, a ne legalizovati eutanaziju

DSS
06. Jun 2019.
Obezbediti palijativno zbrinjavanje, a ne legalizovati eutanaziju

Brojne su moralne, etičke, medicinske i pravne nedoumice koje je potrebno da se razjasne pre nego što se odgovori na pitanje da li pravo na život, kao osnovno ljudsko pravo, uključuje i pravo na izbor momenta okončanja života, odnosno da li eutanaziju treba legalizovati i pod kojim uslovima.

Odgovorna država je dužna da omogući svakom građaninu da ostvari pravo na dostojanstven život do samog njegovog kraja.

Pre bilo kakvog razmatranja odluke o ozakonjenju eutanazije neophodno da se svakom građaninu koji se nalazi u terminalnoj fazi bolesti obezbedi kvalitetna palijativna nega, koja će da omogući najbolji mogući kvalitet života do njegovog dostojanstvenog kraja.

Legalizacija ubistva iz milosrđa ne može i ne sme da bude posledica nesposobnosti države da obezbedi palijativnu negu obolelima i neodgovornog utvrđivanja prioriteta investiranja u oblasti zdravstva.

Zato Demokratska stranka Srbije smatra da su neprihvatljive i treba da budu povučene odredbe prednacrta Građanskog zakonika koje je omogućavaju, a da je rasprava o legalizaciji eutanazije pokrenuta u javnosti u najmanju ruku preuranjena.