Bombardovanje prekinuto pre dve decenije, ali rat i dalje traje

DSS
09. Jun 2019.
Bombardovanje prekinuto pre dve decenije, ali rat i dalje traje

Potpisivanjem Vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu, na današnji dan 1999. godine, prekinuto je bombardovanje Srbije, ali NATO- agresija na nju nije završena do danas.

Sa stanovišta agresora, SAD i drugih država članica NATO, takav rat može da bude završen tek potpunim ispunjenjem ciljeva njihove vojne intervencije: otcepljenjem Kosova i Metohije od Srbije i širenjem NATO i na taj prostor Balkana.

Zahvaljujući Rezoluciji 1244 SB UN taj svoj cilj agresor ne može da ostvari bez saglasnosti Srbije.

Pogubna politika kojoj je ulazak u Evropsku uniju apsolutni prioritet omogućila je da Srbija bude od 2008. godine tretirana kao magare na kojem uspeva metod „štapa i šargarepe“, pri čemu je šargarepa obećanje prijema u EU.

Naravno, uz uslov da se potpiše pravno obavezujući sporazum sa Prištinom, odnosno prizna secesija Kosova, čime će bi ciljevi NATO agresije na Srbiju bili ostvareni.