Radioaktivni gromobrani: Prođe i peta godina

DSS Novi Sad
13. Jun 2019.
Radioaktivni gromobrani: Prođe i peta godina

Prošla je i peta godina

Prošla je i peta godina od kako je istekao zakonski rok za zamenu svih radioaktivnih gromobrana u Srbiji. Posle godinu dana kampanje „UkloniIh” za zamenu radioaktivnih gromobrana možemo da zaključimo da je ipak došlo do značajnog pomaka u rešavanju ovog problema. Ostaje da nastavimo borbu sve dok se iz naše okoline konačno ne uklone svi preostali, po zdravlje ljudi štetni, radioaktivni gromobrani. 

Sve se više govori u javnosti

O problemu zamene radioaktivnih gromobrana sve se više govori u javnosti, od lokalnih internet portala i društvenih mreža pa sve do nacionalnih udarnih televizijskih emisija. Ipak, možda najveći doprinos da javnost shvati ozbiljnost opasnosti od jonizujućih zračenja dala je profesor doktor Danica Grujičić svojim radom na otkrivanju posledica Nato bombardovanja naše zemlje 1999. godine, a naročito korišćenja osiromašenog uranijuma. Takođe, ne sme se potceniti ni uticaj na javnosti koje su izvršile afere u kojima su obelodanjeni nepotizam i nestručnost pojedinaca u Institutu za nuklearne nauke „Vinča” i u Agenciji za zaštitu od jonizujućih zračenja. Na kraju, zvuči šaljivo, izgleda da je i najnovija televizijska serija „Černobilj” odigrala svoju ulogu. 

Usvojen je novi zakon

Prva značajna pobeda naše kampanje „UkloniIh” je usvajanje novog Zakona o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti kojim je zamenjen prethodno važeći Zakon o zaštiti od jonizujućeg zračenja  i nuklearnoj sigurnosti iz maja 2009. godine. Usvajanje novog zakona je prošlo gotovo neprimećeno jer ga je Skupština Republike Srbije usvojila u decembru mesecu 2018. godine, uz usvajanje budžeta za 2019. godinu, zajedno sa još 64 tačke u objedinjenoj proceduri i raspravi. U svakom slučaju, značajno je da je novi zakon usvojen. Osim manjih izmena u procedurama i transformacije Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja u Direktorat za radijacijsku i nuklearnu sigurnost i bezbednost, za problem uklanjanja radioaktivnih gromobrana u Srbiji najznačajniji je član 249. novog zakona. Tim članom je predviđeno da  sredstva za uklanjanje radioaktivnih gromobrana sa katastarskih parcela i objekata čiji vlasnik nije poznat ili je prestao da postoji kao pravni subjekt obezbeđuju lokalne samouprave na čijim teritorijama se nalaze radioaktivni gromobrani iz svojih budžeta. Ovim je konačno rešen pravni vakuum i sada se jasno zna ko je nadležan za uklanjanje najvećeg dela preostalih radioaktivnih gromobrana u Srbiji. Za lokalne samouprave, naročito novosadsku koja se redovno hvali suficitom, to su zanemarljiva sredstva, pa ostaje nada da će posao uklanjanja radioaktivnih gromobrana napokon biti doveden do kraja. Za nadzor nad sprovođenjem Zakona o radijacijskoj i nuklearnoj bezbednosti i sigurnosti nadležna je Inspekcija pri Direktoratu za radijacijsku i nuklearnu sigurnost i bezbednost. Ako lokalne samouprave hitno ne uklone radioaktivne gromobrane sa svojih teritorija, pritisak javnosti u budućnosti treba da bude usmeren na Inspekciju i Direktorat, da rade svoj posao. Nadzor nad sprovođenjem Zakona zasigurno znaju da vrše i nuklearni fizičari i pravnici, a šta je po zanimanju Maja Gojković koja se nalazi na čelu upravnog odbora Direktorata. 

Departman za fiziku izradio Studiju

Drugi veliki pomak u rešavanju problema radioaktivnih gromobrana u Novom Sadu učinjen je izradom Studije rasporeda radioaktivnih gromobrana na teritoriji Novog Sada koju je Uprava za zaštitu životne sredine naručila od novosadskog Departmana za fiziku. Ne ulazeći u kvalitet Studije, kao ni u način na koji je sprovedena javna nabavka, činjenica je da iza tog dokumenta konačno stoji relevantna naučna institucija. Izrada studije, do koje je doveo pritisak javnosti, korak je bliže da do konačnog uklanjanja i dođe.  Prema podacima iz studije u Novom Sadu postoji najmanje 35 radioaktivnih gromobrana sa tačno utvrđenim lokacijama i intenzitetom zračenja. Okvirnim uvidom u lokacije, bez preciznih podataka o vlasništvu nad parcelama, može se uvideti da Novi Sad mora hitno da ukloni oko 25 zabranjenih uređaja, dok preostale od ovog broja treba da uklone postojeći vlasnici objekata i parcela. Ažurirana mapa RAG na internetuKampanja „UkloniIh” će se nastaviti sve dok se konačno ne reši problem radioaktivnih gromobrana. Aktivnosti kampanje prati sajt na adresi www.ukloniih.rs. Tamo se može u celini pogledati i Studija Departmana za fiziku, a od nedavno je na sajtu postavljena i nova internet mapa radioaktivnih gromobrana na teritoriji Novog Sada, izrađena prema podacima iz Studije.

U petak biciklistička vožnja – „Tur de RAG”

Sledeća aktivnost koja će se sprovesti u okviru kampanje za zamenu radioaktivnih gromaobrana „UkloniIh” biće biciklistička vožnja pod nazivom „Tur de RAG”, sa ciljem da još jednom podsetimo novosadsku gradsku vlast da treba da ispuni svoju zakonsku obavezu i ukloni štetne i zakonom zabranjene radioaktivne gromobrane. U laganoj vožnji obići ćemo neke od najživopisnijih radioaktivnih gromobrana (RAG) koji se vide sa ulica Novog Sada. Start vožnje je predviđen za petak 14. juna u 18:00 časova iz centra grada sa Trga Republike ispred Jovine gimnazije, a vožnju završavamo negde na Limanu. Pozivam Vas da povedete porodicu i prijatelje, osedlate dvotočkaše i dođite da se u dobroj volji zajedno provozamo.

/files/Image/2019/06/thumbnail_new-rag-mapa-2g.jpg

/files/Image/2019/06/thumbnail_tur-de-rag.jpg

Bojan Radojević, predsednik GrO DSS u Novom Sadu