Praznoslovlje i neistine predsednice Vlade

DSS
01. Jul 2019.
Praznoslovlje i neistine predsednice Vlade

Svojim izlaganjem povodom dve godine rada Vlade Ana Brnabić je potvrdila da ne razume da se uspešnost svake vlasti može meriti samo na osnovu rezultata koje je postigla na planu podizanja standarda građana i kvaliteta života, očuvanja nacionalnih i državnih interesa i snaženja demokratskih i institucija pravne države. Sve drugo su prazne priče, a tim praznim pričama je njeno obraćanje obilovalo.

Uvredljiva je tvrdnja predsednice Vlade, bez obzira da li je drska ili neznalačka, da je značajno popravljen standard građana, koju je argumentovala podacima o nominalnom rastu penzija i zarada. Rast standarda se ne meri rastom nominalnih zarada, već se iskazuje, pored ostalog, ali prvenstveno rastom kupovne moći stanovništva i smanjenom stopom siromaštva u državi.

Pored ove, Ana Brnabić je izrekla još jednu neshvatljivu besmislicu tvrdnjom da na rast standarda presudno utiče priliv direktnih stranih investicija.

Kada se svemu ovome doda i da je samo dan ranije iznela neverovatnu neistinu da je od 2012. godine otvoreno 700 hiljada novih radnih mesta, može da se bez ikakvih rezervi zaključi da je potpuno nekompetentna za vršenje funkcije predsednice Vlade. Po zvaničnoj statistici zaposlenih je 2012. godine bilo 1.870.000, a 2019. - 2.074.000.

Tvrdnja da su u oblasti vladavine prava „postignuti veliki rezultati“ u potpunoj je suprotnosti sa realnošću, ali je to predsednica Vlade izrekla sa lakoćom osobe koja se ničega ne stidi.