Mekalister i Lajčak otkrili toplu vodu

DSS
31. Avgust 2019.
Mekalister i Lajčak otkrili toplu vodu

Demokratska stranka Srbije smatra da je politika evrointegracija, koja je prioritet sadašnje i prethodne vlasti od 2008. godine, štetna za Srbiju, pa time pogrešna. Na sreću, ona je usporena i dovedena u pitanje produbljivanjem krize EU i u takvim okolnostima svako zaključivanje bilateralnih i multilateralnih ekonomskih sporazuma s trećim zemljama, kao što je trgovinski sporazum sa Evroazijskom ekonomskom unijom EAEU, dobrodošlo je i DSS ih podržava.

U pregovaračkoj poziciji Srbije za poglavlje 30 u pristupnim pregovorima sa EU, koju je utvrdila Vlada Srbije u maju 2017. godine, pored ostalog stoji: „Trgovinska politika Republike Srbije biće usklađena sa pravnim tekovinama EU, i to stavljanjem van snage ili izmenom postojećih bilateralnih sporazuma o trgovinskoj i/ili ekonomskoj saradnji, kao i sporazuma o slobodnoj trgovini, najkasnije do dana pristupanja EU.“

Time se Srbija obavezala da će pre pristupanja Evropskoj uniji raskinuti, odnosno prestati da primenjuje postojeće sporazume o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Turskom i CEFTOM.

Otuda su potpuno besmislene i neznalačke izjave Mekalistera, predsednika spoljnopolitičkog komiteta u Evropskom parlamentu, da će Srbija morati da otkaže novi trgovinski sporazum sa EAEU i Lajčaka, šefa slovačke diplomatije, koji potpisivanje ovog sporazuma ocenjuje kao „kretanje Srbije u više pravaca“, jer se Srbija, na žalost, već obavezala na sve ono što oni kao veliku novost sada navode.

Opravdana je nada i velika verovatnoća da će kriza EU zauvek otklonoti opasnost ulaska Srbije u EU, da će Srbija trajati i kada EU više ne bude bilo i da će joj njeni dobri odnosi sa zemljama van ovog privremenog saveza država i unutrašnje političke promene omogućiti ekonomski razvoj i bolji život građana.