Srbija postala država partije na vlasti

DSS
07. Oktobar 2019.
Srbija postala država partije na vlasti

Predsednik Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović izjavio je danas da je Srbija u potpunosti postala partijska država u kojoj su sve institucije podređene stranci na vlasti.

"Narodna skupština je obesmišljena, Vladi su oduzete ustavne nadležnosti, pravosuđe je pod ogromnim pritiskom izvršne vlasti, a Ustavni sud pod njenom potpunom kontrolom. Borba protiv korupcije i kriminala je selektivna, stranački usmeravana i ograničavana. Poslovi koji se finansiraju iz budžeta Republike, gradova i opština dodeljuju se stranačkim prijateljima i finansijerima", kazao je Jovanovićć na sednici Glavnog odbora DSS-a, saopštila je ta stranka.

Kako je kazao, korupcija, "koja je u temelju svake partitokratske pošasti", razara društveno tkivo uništavajući veru u državu, javni interes i opšte dobro.

"Posledice ovakvog stanja – stanja u kojem političke stranke vrše prekomerni uticaj na javni život, institucije, finansijske tokove i medijske prilike – fatalne su za našu zemlju koja biološki neumitno kopni", rekao je Jovanović.

On je kazao da aktuelna vlast snosi najveću, ali ne i isključivu odgovornog takvo stanje.

"Istina je da je sadašnja vlast, preuzevši da vodi državne poslove 2012. godine, suočila sa dramatično teškom ekonomskom i finansijskom situacijom. Uspešno je sprovela fiskalnu konsolidaciju ali je to učinila najvećim delom na teret građana kroz smanjenje plata i penzija", izjavio je Jovanović.

Jovanović je naveo da je rast bruto-domaćeg proizvoda nedovoljan, a da strani investitori imaju privilegovan položaj u odnosu na domaće.

On je rekao da postoji velika sličnost stranaka na vlasti i velike većine opozicionih i obostrana korist da se ta bliskost prikriva.

"Drugim rečima, danas, 5. oktobra, devetnaest godina od pada režima Slobodana Miloševića i zatvranja tog desetogodišnjeg cilusa poslednje decenije prošlog veka koji je ostavio duboke ožiljke na telu srpstva, jasno je da Srbiji nije samo potrebna smena aktuelnog režima već joj je iznad svega potrebna korenita promena njenog celokupnog političkog sistema", zaključio je Jovanović.