Veselinov: Omladina DSS i METLA 2020 na raspolaganju građanima i državnim organima!

16. Mart 2020.
Veselinov: Omladina DSS i METLA 2020 na raspolaganju građanima i državnim organima!

U trenucima vanrendnog stanja u Republici Srbiji i pandemije korone virusa, omladina DSS-a i pokreta METLA 2020 ima moralnu i građansku obavezu da ponudi svaku uslugu koja bi pomogla u zaštiti starijim i ugroženim sugrađanima.

Sa tim u vezi, Omladina Demokratske stranke Srbije i pokreta METLA 2020 se stavlja na raspolaganje svim državnim organima koji će učestvovati u suzbijanju virusa na teritoriji Republike Srbije, kao i neposredno svima onima kojima je ta pomoć potrebna.

Mladi su socijalna grupa koja prema iskustvu i istraživanju ima najmanji rizik da oboli od ovog virusa i da budu životno ugroženi, s toga pozivamo sve naše vršnjake da pomognu da sačuvamo što veći broj građana Srbije.

Kontakt telefon: 381 11 3204-719

E-mail: info@dss.rs ; info@metla.rs