Izmeštanje Muzeja Nikole Tesle na Savski trg velika je greška

DSS info; FOTO: Bizlife
09. Septembar 2020.
Izmeštanje Muzeja Nikole Tesle na Savski trg velika je greška

 


Uređenje Savskog trga i podizanje spomenika Stefanu Nemanji prirodno nameću da zdanje stare Glavne železničke stanice bude pretvoreno u Muzej srpske srednjevekovne države. Ovim bi se, osim podsećanja na slavnu i značajnu istoriju stvaranja srpske srednjevekovne države i odavanja dužne počasti utemeljivačima srpske državnosti, napravila, uz vraćanje izvorne Korunovićeve fasade zgradi Pošte 2 u Savskoj ulici, skladna i koherentna celina.

Pravo mesto za Muzej Nikole Tesle bila bi rekonstruisana zgrada Stare električne centrale na Dorćolu, kako je i bilo predviđeno planovima iz 2017. godine. Tada je čak Vlada Republike Srbije formirala ministarsku radnu grupu za realizaciju ovog projekta, koji je predviđao da se pored muzeja na tom prostoru smesti biblioteka, naučni kampus i naučno-istraživački centar. Potpuno je nejasno zašto se odustalo od ove dobre ideje, a Muzej Nikole Tesle premešta na neadekvatno mesto.

Izmeštanje Muzeja Nikole Tesle u zgradu nekadašnje Glavne železničke stanice na Savskom trgu potpuno je pogrešno i stoga pozivamo gradske vlasti i nadležne republičke institucije da se od njega odustane i da oba zdanja – i stara Glavna želežnička stanica i Električna centrala na Dorćolu – dobiju odgovarajuću tj. najbolju moguću namenu jer bi to bilo od izuzetnog značaja za srpsku kulturu.

DSS Info, 9.9.2020.