ZAUSTAVIMO NASILjE NAD ŽENAMA

DSS
25. Novembar 2020.
ZAUSTAVIMO NASILjE NAD ŽENAMA

Nasilje nad ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i predstavlja jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce.

Od početka godine u Srbiji je ubijeno 15 žena u porodičnom nasilju. Prema poražavajućim podacima Ministarstva pravde, broj žrtava porodičnog nasilja od početka 2020. godine iznosi 12.332, od čega su 8.924 žrtve žene, odsnosno 72,4 odsto.Realni statistički brojevi su nažalost i mnogo veći jer zvanična statistika o broju femicida ili ubistava žena u Srbiji još uvek ne postoji.

Iako je 2017. godine donet Zakon o sprečavanju nasilja u porodici i pooštrene su kaznene mere za počinioce nasilja nad ženama, izostaje rad na prevenciji. Broj žena koje se obraćaju za pomoć Sigurnoj kući se nije smanjio od početka primene Zakona u junu 2017. godine.

Nasilje nije privatna stvar pojedinaca, nasilje je problem čitavog društva!

Nemoj biti saučesnik. Prijavi nasilje!