Rezolucija o Srbiji Evropskog parlamenta je neprihvatljiva

Miloš Jovanoivć
26. Mart 2021.
Rezolucija o Srbiji Evropskog parlamenta je neprihvatljiva

Rezolucija o Srbiji koju je usvojio Evropski parlament, neprihvatljiva je iz dva suštinska razloga: zbog toga što Srbiju tretira kao državu u čijem sastavu nije Kosovo i Metohija i što se insistira na usaglašavanju spoljne politike Srbije, odnosno politike odbrane Srbije sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU.

Činjenica da je Evropski parlament odvojeno razmatrao i usvojio rezolucije o Srbiji i o Kosovu, iako nema jedinstvenog stava država članica EU o priznavanju secesije južne srpske pokrajine i da govori o procesu pristupanja Kosova u EU kao nezavisne države, ističući da je „nezavisnost Kosova nepovratna“, već je dovoljan razlog za ocenu da je Deklaracija neprihvatljiva za Srbiju.


Drugi razlog leži u činjenici da se od Srbije zahteva da sledi u praksi paranoidnu politiku EU prema Ruskoj Federaciji i NR Kini i da se time umeša u geostrateške igre i sukobe najmoćnijih zemalja sveta.


Pored navedenog, apsolutno je neprihvatljiva i ocena o Srebrenici i nametanje neistinite teze o takozvanom "genocidu" kao i pozivanje na brzo usvajanje Zakona o istopolnim zajednicama.


Zbog toga, sve ostale ocene, o pravosuđu, slobodi medija, borbi protiv korupcije, regionalnoj saradnji, ekonomskom napretku… gube na značaju, bez obzira na manji ili veći stepen njihove osnovanosti.


Iz svega navedenog, najvažnije je međutim izvući pravilne zaključke: prvi se odnosi na činjenicu da unutrašnje probleme zemlje treba i da rešavamo unutar zemlje; drugi, da težeći najboljim mogućim odnosima sa EU, sačuvamo racionalan i trezven pristup koji će omogućiti obostranu korist i koji će sačuvati, a ne ugroziti, nacionalne interese i dostojanstvo Srbije.