NEPOTREBNO ZADUŽIVANjE GRADA ZA ELEKTRIČNE AUTOBUSE (VIDEO)

DSS Novi Sad
27. Maj 2021.
NEPOTREBNO ZADUŽIVANjE GRADA ZA ELEKTRIČNE AUTOBUSE (VIDEO)

 

Bojan Radojević, predsednik odborničke grupe DSS, je na sednici Skupštine Grada Novog Sada objasnio zašto je nepotrebno zaduživanje Novog Sada uzimanjem kredita od Evropske banke za obnovu i razvoj, a za kupovinu 10 autobusa na električni pogon.


Radojević je izjavio da je uzimanje kredita, ma koliko kredit bio povoljan, uvek skuplje nego što je korišćenje raspoloživih sredstava, a Grad novi sad ima suficit, odnosno višak novca u budžetu koji bi mogao da iskoristi i za ovu namenu.


On je posebno istakao da ne stoji obrazloženje da su autobusi na električni pogon neophodni Novom Sadu zbog smanjenja zagađenja vazduha, jer je činjenica da saobraćaj zagađuje vazduh znatno manje od individualnih ložišta i industrije, pa je bolje za smanjenje zagađenja vazduha iskoristiti raspoloživa sredstva za subvencionisanje prevođenje individualnih ložišta na ekološka goriva, kao što je prirodni gas, za šta se u novosadskoj DSS zalažu već duže vremena. U Srbiji se struja većinski dobija sagorevanjem uglja niskog kvaliteta u termo elektranama, pa upotreba struje za pokretanje vozila samo izmešta lokaciju izvora zagađenja vazduha sa puteva u termo elektrane.


Sa druge strane ključni problem saobraćaja u Novom Sadu je porast motorizacije koji je doveo do velikih gužvi u saobraćaju i otežanog transporta. Ovaj problem se može jedino rešiti povećanjem efikasnosti i kvaliteta sistema javnog gradskog prevoza za šta bi trebalo da se iskoriste velika raspoloživa sredstva u budžetu Grada, zaključio je Radojević.