Zakon o unutrašnjim poslovima krši ljudska prava

23. Septembar 2021.
Zakon o unutrašnjim poslovima krši ljudska prava

Koalicija NADA (POKS, DSS i 23 udruženja građana) traži širu javnu raspravu pre usvajanja novog Zakona o unutrašnjim poslovima, jer se njime značajno pojačava kontrola države nad građanima i zadire u njihovu privatnost, a da javnost o tome prethodno nije dovoljno informisana.
 
„Zakon koji se tiče osetljive oblasti iz domena ljudskih prava, kao što je video nadzor građana, ne sme biti na mala vrata uveden u naš pravni sistem. Ovaj zakon je zapravo pravni osnov za korišćenje sigurnosnih kamera za prepoznavanje lica, koje su pre dve godine tajanstveno nabavljene i postavljene širom Beograda. Mi nismo protiv korišćenja naprednih tehnologija za suzbijanje kriminala i sprečavanje vršenja krivičnih dela, ali smo za to da se mogućnost zloupotreba svede na minimum, što predlog ovog zakona nije obezbedio" poručio je kandidat koalicije NADA za predsednika Republike Srbije i predsednik DSS, dr Miloš Jovanović.
 
"Osim dela vezanog za kontrolu i praćenje kretanja građana, sporni su i članovi zakona koji definišu pojam i ulogu policije u društvu, tako da je neophodna mnogo šira javna debata oko usvajanja ovog važnog zakona. Predlažemo da se osim stručnjaka iz oblasti pravne nauke, u proces pripreme zakona uključe organizacije i pojedinci koji se bave zaštitom ljudskih prava i građanskih sloboda, kao i predstavnici parlamentarnih i vanparlamentarnih političkih partija, kako bi se postigao širi društveni konsenzus“ - izjavio je predsednik POKS, Žika Gojković.