Izvršni odbor

Članovi Izvršnog odbora Demokratske stranke Srbije: 

1. Uroš Janković- Predsednik 

2. Smiljana Stojnić

3. Miloš Tubić

4. Ladislav Tomić

5. Dragoslav Ilić

6. Đorđe Vuković

7. Bojan Kocić

8. Zoran Stojanović

9. Vladica Novaković

10. Dragan Kostadinović

11. Vladimir Bogavac

12. Goran Ilić

13. Saša Anđelković

14. Zoran Milićević

15. Živica Jović

16. Saša Pavlović

17. Miloje Rajović

18. Milan Mlađan

19. Miloš Đurin

20. Nenad Muždeka

21. Predrag Škaljak

22. Saša Savić