Влада Републике Србије наставља да малтретира пољопривреднике

Одбор за пољопривреду ДСС
26. март 2019.
Влада Републике Србије наставља да малтретира пољопривреднике

16. марта ове године ступио је на снагу ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ. Овим правилником (члан 3.) се између осталог дефинише да закупац пољопривредног земљишта по праву пречег закупа, оствареног по основу сточарства, пољопривредно земљиште користи искључиво за производњу хране у складу са списком пољопривредних култура које се користе за исхрану домаћих животиња по основу ког је и стекао ово право закупа. Уколико закупац пољопривредног земљишта по праву пречег закупа по основу сточарства не користи пољопривредно земљиште искључиво за производњу хране у складу са списком пољопривредних култура које се користе за исхрану домаћих животиња (списак култура је дат у табели у правилнику), уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје да важи закључно са истеком агроекономске године у којој је утврђена неправилност, а пољопривредном газдинству закупца утврђује се пасиван статус.

То практично значи да они који су добили земљиште по основу држања говеда, несмеју сејати на том земљишту сунцокрет, шећерну репу и јечам. Уколико посеју ове културе, аутоматски ће прећи у пасивни статус од следеће године (што значи да остају без субвенције док су у пасивном статусу).

Одбор за пољопривреду ДСС осуђује малтретирање пољопривредника - држаоца стоке и наметање сетвене структуре коју пољопривредници треба да поштују непосредно пред саму сетву (негде је земљиште већ и посејано). Сматрамо да Министарство пољопривреде треба брже да решава и исплаћује субвенције (неким држаоцима стоке нису исплаћене ни за 2017. годину), а пољопривредницима да се омогући да на земљишту које су добили сеју оне културе за које сматрају да ће им омогућити да остваре највећи профит.

Ово треба имати на уму јер сточари често добијају лошије земљиште и на њему немогу да сеју све културе. Ако се има у виду да ове године имамо мањак -30 % зимске влаге (од 1.10.2018. до 20.03.2019.) од 82 л/м2, јасно је да ће се неки пољопривредници одлучити за сетву култура које могу лакше да издрже сушу - пре свега за сунцокрет - културу коју по новом правилнику не могу да сеју они који су добили земљиште на основу права пречег закупа по основу говеда.

Стога је став ДСС да члан 3. овог правилника треба брисати, тј. да се омогући свима да на земљишту које су добили, сеју оне културе за које сматрају да ће им омогућити да остваре највећи профит.

 

26.03.2019.

Одбор за село и пољопривреду Демократске странке Србије