Економски показатељи оповргавају пропагандне тврдње власти

ДСС
30. април 2019.
Економски показатељи оповргавају пропагандне тврдње власти

Стварност немилострно демантује пропагандне флоскуле о економском напретку Србије и бољем животу, којима се грађани свакодневно обасипају.

Званични подаци РЗС да је у првом кварталу ове године остварен реалан раст бруто домаћег производа од само 2,3 одсто у односу на исти период прошле године, а да индустријска производња бележи пад од 1,9 одсто, јасно указује да у 2019. години неће бити остварен планирани раст БДП од 3,5 одсто, на основу којег је формулисама целокупна економска политика.

Супротно свим тврдњама власти, Србија наставља да остварује лошије економске резултате од свих држава у региону и да бележи даље релативно заостајање Србије.

Основни узроци недовољног привредног раста су партитократски систем вадавине, урушавање правне државе и демократских институција, низак ниво јавних и приватних инвестиција, системска корупција… и док се то не промени Србија ће и даље остати у драматичном заостатку за земљама не само Западне, већ и Централне и Источне Европе, па и за државама које нас окружују.