Омогућити пружање помоћи лицима којима је неопходна туђа нега

ФОТО: ОЗОНПРЕСС
29. март 2020.
Омогућити пружање помоћи лицима којима је неопходна туђа нега

Бројни грађани Србије, којима је неопходна туђа нега, драматично су погођени мерама потпуне забране кретања оних лица која им пружају помоћ.

Наиме, немали број лица у Србији прима помоћ и негу - која је неопходна онима који не могу да се самостално крећу, хране, пресвлаче, одржавају личну хигијену - од чланова породице и пријатеља који су и сами старији од 65 година.

Садашњим мерама ограничења кретања и полицијским часом онемогућен је долазак управо тих лица и чланова породице чиме су лица којима је потребна помоћ препуштена себи и потпуној беспомоћности.

Свесни свих потешкоћа с којима се Влада суочава као и сложености целокупне ситуације, предлажемо да се овај проблем узме у разматрање и реши тако што ће Влада, односно Министарство унутрашњих послова, омогућити да се лица које се старају о немоћним особама изузму од  забране кретања и да им се одобри кретање по унапред утврђеној рути и у одређено време, како би им се омогућило да обаве своје обавезе пружања помоћи немоћним лицима.