ДСС пружа подршку остваривању права радника преко интернета

ДСС
29. децембар 2020.
ДСС пружа подршку остваривању права радника преко интернета

Економска криза и мањак радних места довео је до тога да Србија буде у врху светске и европске листе по броју грађана који своје приходе остварују ,,онлајн", односно путем пружања услуга на интернету. Преко 100.000 грађана издржава себе своју породицу на овај начин. Сами су обезбедили средства за рад, посао су пронашли у конкуренцији милиона људи из целог света, што додатно отежава њихов положај и не обезбеђује економску и социјалну сигурност. Постојеће законодавство Републике Србије не препознаје ову категорију запослених и оваквог начина рада, упркос великом броју грађана којима је ово једини начин да издржавају своје породице и себе.

Адекватним законским решењима, пре свега измена Закона о раду и увођења оваквог начина рада као посебне категорије (попут радног односа за обављање послова ван просторија послодавца), свакако би допринело обезбеђивању основних права која запослени у Републици Србији остварују по основу Закона о раду, почев од најосновнијег, зараде, па до синдикалног организовања, материјалног обезбеђења за случај привремене незапослености, породиљског одсуства и других. Паралелно са изменама Закона о раду потребно је изменити и Закон о порезу на доходак грађана и одређивања адекватне основице и стопе по којој би се оваква врста прихода опорезовала, а имајући у виду све специфичности оваквог начина пружања услуга.

Дијалог са грађанима који егзистеницју обезбеђују ,,онлајн" је потребан, а њихово препознавањe кроз адекватну законску регулативу допринело би бољем функционисању читавог економског и система социјалне заштите.