ВРАТИТИ СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА

ДСС
04. јaнуар 2021.
ВРАТИТИ СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА

Опредељење за политику војне неутралности, које би требало, након скупштинске резолуције да буде ојачано доношењем Закона о војној неутралности и, у будућности, учвршћено уношењем у Устав Србије, несумњиво захтева преиспитивање одлуке Народне скупштине из 2011. године о обустављању обавезе служења редовног војног рока.

Није уосталом нимало случајно да државе Европе које су војно неутралне и нису чланице НАТО-а попут Аустрије, Швајцарске, Финске или Шведске, имају обавезно служење војног рока, сматрајући га једном од главних гаранција безбедности својих држава.

У том смислу, нема никакве дилеме да би поновно увођење рочног састава ојачало систем одбране Србије чиме би се у истој мери оснажила независност земље и могућност да у миру очува своје националне интересе. Ова одлука је за Србију тим пре значајна што се наша земља још увек налази у недовољно стабилном геополитичком окружењу. 

И ова чињеница је заправо од пресудног значаја: колико год би наиме враћање рочног састава проузроковало одрђене трошкове који се махом тичу потребне логистичке подршке, свака инвестиција у домену одбране, односно безбедности, нужно се вишеструко исплати јер ништа никада није скупље од губитка мира – о чему уосталом сведочи и наша ближа историја.