Позив власти да донесе одлуку о формирању Округлог стола власти и опозиције

ДСС
14. јaнуар 2021.
Позив власти да донесе одлуку о формирању Округлог стола власти и опозиције

У циљу превазилажења подела у друштву Србији је потребан дијалог о бројним питањима које те поделе проузрокују. Једно од питања највеће важности јесте оно које се односи на стварање услова за потпуно слободне и фер изборне услове, које може да се реши само дијалогом власти и опозиције.Као искључиво унутрашње питање Србије његово решавање треба да се одвија без икаквог спољног мешања и посредовања. Са становишта очувања угледа и достојанства државе давање сагласности на инострани политички утицај на одвијање овог неопходног дијалога мора да се сматра  неприхватљивим. Добар пример може да се нађе у организовању делимично успешног Округлог стола власти и опозиције 1992. године, на коме су учествовали представници владе и бројних опозиционих странака.

Зато позивамо власт  у Србији да без одлагања, јер је до редовних председничких и београдских избора, али и најављених превремених парламентарних остало тек годину дана, организује Округли сто власти и опозиције о изборним условима, чији би закључци били обавезујући. То може да се учини одлуком Владе или Народне скупштине, а теме утврђене одлуком о формирању могу да буду, најмање:- улога и обавезе свих медија, посебно медија под непосредном државном контролом, у испуњавању одредби закона о јавном информисању и преиспитивање радаРЕМ-а.- обавезе полиције и правосудних органа у спречавању, откривању и санкционисању кривичних дела против изборних права, утврђених у глави 15. Кривичног законика- формирање тела за праћење извршења одлука Округлог стола и тока изборног процеса, са једнаким бројем чланова представника власти и опозиције.

Од власти суочене са реалним проблемом, као што је губитак поверења великог броја грађана у изборни процес и оправданим незадовољсвом опозиционих странака изборним условима, мора да се очекује једини државно одговоран потез: стварна воља да проблем реши отвореним дијалогом са опозицијом формирањем Округлог стола без страних посредника.