Укључите се у кампању

У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ ЖЕЛИМ ДА ПОМОГНЕМ

КОНТАКТ ПОДАЦИ

Име *

Презиме *

Датум рођења*

Место рођења

Држава *

Лични број *

Адреса становања *

Општина *

Поштански број *

Место *

Контакт телефон (кућни) *

Мобилни телефон *

Е-пошта *

ОБРАЗОВАЊЕ

Степен стручне спреме

Назив завршене школе и факултета

Основно занимање

Специјализација

Изаберите са листе

За студенте назив факултета и година

САДАШЊЕ ЗАПОСЛЕЊЕ

Занимање

Положај и функција

Назив предузећа и адреса

Од датума

САДАШЊЕ ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ

Орган

Функција и задужење

Орган

Функција и задужење

Орган

Функција и задужење

ПРЕТХОДНА ЗАПОСЛЕЊА

Назив предузећа

Адреса

Положај и функција

Године рада

Назив предузећа

Адреса

Положај и функција

Године рада

Назив предузећа

Адреса

Положај и функција

Године рада

ОСТАЛИ ПОДАЦИ

Националност

Вера

Крсна слава

Брачно стање

Број деце

ЖЕЛИМ ДА УЧЕСТВУЈЕМ У РАДУ СТРАНКЕ У ОКВИРУ РЕСОРНОГ ОДБОРА

(други начин на који бисте могли да учествујете у раду странке)

Да ли имате искуства у раду сличних организација и којих?