Sankcijama se ne rešava problem

03. Mart 2022.
Sankcijama se ne rešava problem

Nažalost, mi Srbi znamo kao niko šta znači ratni sukob i medijsko linčovanje celog naroda kao što sada vidimo protiv Ruskog. Još veća tragedija je u tome što su u sukob uvučeni bratski slovenski narodi. Ovih dana smo videli pozitivan signal koji je stigao od partije Jedinstvene Rusije o spremnosti RF za dijalog i traženje rešenja za probleme i nesporazume na našem kontinentu na miran način.

Zapad  dugo nije hteo da čuje Rusiju i da shvati njenu brigu za sopstvenu bezbednost. Cenu te greške vide sada svi. Mi Srbi smo na sebi osetili sankcije i medijsko linčovanje celog naroda kao što sad vidimo prema Ruskom narodu. Smatramo da se preko sankcije ne može postići pozitivan dijalog i rešenje ovih problema.

Takođe smatramo da je izolacija Rusije bez perspektive i da to najviše smeta stvaranju mira.  Zbog toga mi Srbi podržavamo svaku mirnu inicijativu i pozivamo sve učesnike da učine sve moguće da se ovi ozbiljni i globalni problemi reše pregovorima u interesu svih ljudi.


Srpska koalicija NADA