Зауставимо урушавање архитектонског наслеђа Београда

ДСС Београд - Марко Сарић
04. фебруар 2021.
Зауставимо урушавање архитектонског наслеђа Београда

Влада Републике Србије је својом одлуком део блока између улица Адмирала Гепарта, Кнеза Милоша, Балканске и Немањине прогласила за културно добро. Неверевотно је да градска власт и поред тога доноси План детаљне регулације којим дозвољава да се на месту зграде у улици Адмирала Гепрата 14, бивши објекат Завода за фотограметрију, изгради нови објекат чиме се наставља нарушавање старог архитектонског наслеђа Београда. Изградњом нових пословних објеката на месту зграда које морају бити под заштитом Завода за заштиту споменика културе града Београда.

ДСС Београд је апсолутно против такве Градске политике која показује потпуну одсутност за очување старог архитектонског наслеђа у Београду. Позивамо стручну јавност и уопште јавност да дигну глас и да дају подршку за очување старог архитектонског наслеђа.

Оваквим одлукама се полако али сигурно брише историјско архитектонско наслеђе и град као такав губи слику своје културе које никако не смемо да се одрекнемо.

Такође, наводимо да се и у оваквим ситуацијама може доћи до компромиса између очувања архитектонског наслеђа и инвеститоеа. Као добри примери за то су пројекти Стари Млин и објекат који је изграђен на месту где је била стара Америчка амбасада у улици Кнеза Милоша.