Aleksandar Popović: Srbija da uloži u igradnju fabrike traktora

31. Januar 2017.
Aleksandar Popović: Srbija da uloži u igradnju fabrike traktora

Predsednički kandidat Demokratske stranke Srbije prof. dr Aleksandar Popović je, prilikom posete Kraljevu, rekao da ekonomska politika koja se danas vodi Srbiju postavlja u položaj kolonije, potpune ekonomske zavisnosti i da je zato neophodno da se promeni.

„Umesto politike štednje na teret građana koju nameće MMF, Srbija mora da se okrene politici razvoja domaće privrede.  Država treba da snažno utiče na privredne tokove i ne treba da se libi ni direktnog investiranja u obnovu i izgradnju industrijskih kapaciteta“ istakao je Popović i predložio izgradnju fabrike traktora i druge poljoprivredne mehanizacije.

„Neophodna obnova mehanizacije moguća je samo ako država obezbedi dugoročne kredite poljoprivrednicima za njihovu kupovinu, sa kamatama ne višim od visine inflacije. Uz povećanje poseda prodajom državnog poljoprivrednog zemljišta domaćim poljoprivrednicima uz dugi rok otplate, a  zabranu prodaje strancima, time bi se istovremeno napravio značajan pomak u razvoju industrije i poljoprivrede“, zaključio je Popović.