Zašto se zatvaraju šalteri zrenjaninskih apoteka?

DSS
05. Jun 2019.
Zašto se zatvaraju šalteri zrenjaninskih apoteka?

DSS je u januaru ove godine upozoravala gradsku vlast, da prilikom sklapanja ugovora o "javno-privatnom" partnerstvu sa apotekom "Janković" gde svih 32 objekta, a od toga 24 u vlasništvu grada Zrenjanina, prelaze u ruke apoteke "Janković", vode računa ne samo i isključivo o profitu i o tome koliko para će leći u gradsku kasu, nego pre svega o kvalitetu usluga koje će građani Zrenjanina i okolnih sela imati posle ove koncesije. Apoteka "Janković" izabrana je, da podsetimo, kao najpovoljnija za koncesionara na javnom postupku dodele koncesije za obavljanje farmaceutske delatnosti na području Zrenjanina u narednih 15 godina uz avansnu koncesionu naknadu od 840.700 eura, a narednih 10 godina od 120.100 eura godišnje.

Primarna zdravstvena zaštita je najvažnija za građane u sistemu zdravstvene zaštite a samim tim i blagovremeno i kvalitetno snabdevanje građana lekovima. Međutim, ovih dana smo svedoci da građani našeg grada i okolnih sela neće imati, kao što je do sada bio slučaj, mogućnost da se u slučaju hitne potrebe obezbede lekovima u toku noći, pošto po informacijama koje dobijamo od građana, "CENTRALNA" apoteka u Svetosavskoj ulici više ne radi 24 časa dnevno, odnosno šalter za izdavanje lekova u toku noći neće raditi.

Upozoravali smo na mogućnost da se ovakve i slične stvari dešavaju, jer je na žalost, privatnim kompanijama profit na prvom mestu, što je u slučaju zdravstvene zaštite veoma opasno i nije u interesu građana, koji će posledice toga osećati u svakodnevnom životu.

GO DSS Zrenjanin opominje da sve apoteke u selima gde je, usled odlaska mladih, ostalo da živi u glavnom starije stanovništvo i kojima je ova vrsta usluge od životne važnosti, moraju ostati "otvorene" bez obzira na rentabilnost i ne sme se dozvoliti da slučajno prestanu sa radom kao što je slučaj sa šalterom u "Centralnoj" apoteci u gradu i u tom slučaju će GO DSS pozvati gradsku vlast da raskine ugovor o koncesiji jer je zdravlje građana, njihovo blagovremeno i redovno snabdevanje lekovima na prvom mestu.