Jovanović: Pozivam NBS da ne da saglasnost za prodaju Komercijalne banke

Metla info
27. Februar 2020.
Jovanović: Pozivam NBS da ne da saglasnost za prodaju Komercijalne banke

Odluka o prodaji Komercijalne banke slovenačkoj Novoj Ljubljanskoj banci nema nikakvo ekonomsko opravdanje i višestruko je štetna za Srbiju. Zato nema drugog objašnjenja do da je lični interes nadvladao javni interes donosilaca odluke.

Komercijalna banka, koja zahvata 11 odsto bankarskog tržišta Srbije, posluje stabilno i ostvaruje rast, natprosečno je likvidna i kapitalizovana, već tri godine ostvaruje godišnju dobit od preko 60 miliona evra i predstavlja stub stabilnosti bankarskog tržišta. Jednostavno, takva banka ne sme da se proda, jer se time celokupna kontrola finansijskog sektora prepušta strancima, sa nesagledivim negativnm posledicama.

Pri svemu tome banka je prodata za 387 miliona evra, što je tek oko 60 odsto knjigovodstvene vrednosti.

Paradoksalno je da se srpska državna banka prodaje banci u kojoj je država Slovenija najveći akcionar, uz tvrdnje da država nije dobar vlasnik.

Da bi transakcija bila zaključena neophodna je i saglasnost Narodne banke Srbije. Guvernerka Jorgovanka Tabaković je u više navrata istakla da Komercijalnu banku ne treba prodavati. Ukoliko saglasnost ipak bude data potvrdiće se potpuna nadmoć ličnih i partijskih interesa nad institucijama, strukom i interesima države.

Pozivam NBS da ne da saglasnost za prodaju Komercijalne banke.