Zaustavimo urušavanje arhitektonskog nasleđa Beograda

DSS Beograd - Marko Sarić
04. Februar 2021.
Zaustavimo urušavanje arhitektonskog nasleđa Beograda

Vlada Republike Srbije je svojom odlukom deo bloka između ulica Admirala Geparta, Kneza Miloša, Balkanske i Nemanjine proglasila za kulturno dobro. Neverevotno je da gradska vlast i pored toga donosi Plan detaljne regulacije kojim dozvoljava da se na mestu zgrade u ulici Admirala Geprata 14, bivši objekat Zavoda za fotogrametriju, izgradi novi objekat čime se nastavlja narušavanje starog arhitektonskog nasleđa Beograda. Izgradnjom novih poslovnih objekata na mestu zgrada koje moraju biti pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

DSS Beograd je apsolutno protiv takve Gradske politike koja pokazuje potpunu odsutnost za očuvanje starog arhitektonskog nasleđa u Beogradu. Pozivamo stručnu javnost i uopšte javnost da dignu glas i da daju podršku za očuvanje starog arhitektonskog nasleđa.

Ovakvim odlukama se polako ali sigurno briše istorijsko arhitektonsko nasleđe i grad kao takav gubi sliku svoje kulture koje nikako ne smemo da se odreknemo.

Takođe, navodimo da se i u ovakvim situacijama može doći do kompromisa između očuvanja arhitektonskog nasleđa i investitoea. Kao dobri primeri za to su projekti Stari Mlin i objekat koji je izgrađen na mestu gde je bila stara Američka ambasada u ulici Kneza Miloša.